MAKROEKONOMIJA KNJIGA PDF

Read a free sample or buy Makroekonomija by Igor Pejović. Knjiga je rezultat dugogodišnjih teorijskih i praktičnih istraživanja i iskustava. Book Description Mate, Hardcover. Book Condition: New. Serbian language, latinica, 20 x 26 cm, Makroekonomija, Knjiga se odlikuje time sto je u njoj. K. Babic ́, M. (), Makroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb. Pavlic ́, I. (), Statisticˇka teorija i primjena, Tehnicˇka knjiga, Zagreb. Serdar, V. ().

Author: Kigalrajas Vokazahn
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 7 June 2007
Pages: 441
PDF File Size: 6.4 Mb
ePub File Size: 4.41 Mb
ISBN: 597-1-20369-407-7
Downloads: 13583
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezitilar

Prelevmani ili varijabilne naplate 5. Koje sve politike ubrajamo u spoljnoekonomske politike? Mere makroekonomske politike 6.

Njima se, na primer, opisuje uticaj kretanja instrumentalnih varijabli na obim ponude. Globalno gledano svetska privreda je svaki dan makrlekonomija otvorenija. Vremenom, investicije se smanjuju uporedo sa smanjenjem jaza.

Za razliku od toga zlato uvek ostaje zlato. U linearnoj formi relacija glasi: Nosioci upravljanja moraju dobro da budu upoznati sa stanjem privrede i dinamikom privrednih kretanja.

Makroekonomija

Atributi makroekonomske politike 5. Deo zemlje se gubi, a delovi se kultivisanjem javljaju na strani ponude. U toj ulozi novac ima funkciju sredstva za zgrtanje blaga. Zapravo, to su vrste nepunovrednog novca, koji u opticaju zamenjuju pravi novac zlato.

  DRAAISTROOM MOTOR PDF

Obnovljeni monetarizam negira kejnzijansku politiku.

Tako se dolazi do dela odgovora na pitanje kako se formira struktura agregatnog proizvoda. Zbog svega toga postavlja se pitanje optimalne stope investicija. Koji su izvori inflacije i koje sve vrste inflacije poznajete? Pod elementima toga sistema podrazumevaju se zahtevi makroekonimija dobrima. Dohoci i prihodi predstavljaju tokove vrednosti, dok je novac fond vrednosti.

Najjednostavniji izraz za akcelerator u linearnoj formi je: Klark smatra da vreme izgleda kao produktivno, ali ono to nije, nego alatke.

Otuda je prikupljanje podataka o njima danas postala sasvim normalna praksa u svetu. Osnovne funkcije novca nekad i sad.

Makroekonomija – PDF Free Download

Na osnovu tih informacija oni donose najbitnije ekonomske odluke. Regulisanje uslova kreditiranja ili selektivna kreditna politika; 4.

Ali, opet se upotrebljavaju cene, jer boljih informacija nema. Primenom progresivnih poreskih stopa, na primer, tj.

Oblik krive agregatne ponude dugo je sporan u ekonomskoj nauci. Neke zemlje makroekonomina otvorenije makroekonomijaa drugih. Prvi posmatraju vreme kao niz sekvencijalnih perioda koji teku jedan za drugim: Koji su subjekti ekonomske politike?

Instrumentalne varijabe poreske i carinske stope, npr. Ona povezuje svet ali ga istovremeno hijerarhizuje i deli. Ko se smatra vlasnikom faktora proizvodnje? Prinos na kapital opada uporedo sa rastom kapitala u odnosu na rad. Oni se u krajnjoj instanci podudaraju sa uslovima iz Harod Domarovog modela. Npr ako je kapitalni koeficijent jednak odnosu Knjgia k rata t — rastt proizvodnje i d j 2.

  KALEIDOSKOP 7TH EDITION PDF

Prvi pristup je vezan za ime Roberta Soloua a drugi za ime Nikolasa Kaldora. Pojam i osobine kredita 7. Princip specifikacije klasifikacije 8. Hijerarhijsko ustrojstvo privrede 4.

Makroekonomija by Igor Pejović on Apple Books

ma,roekonomija Navedene mere pripadaju tzv. Ona ne podrazumeva potpunu zaposlenost. Rikardo-Marksov model akumulacije kapitala 6. Zamenom relacije 4 u relaciji 3 dobija se: Obe se mere uglavnom primenjuju istovremeno pa ih tako treba i posmatrati. Rast najamnina ne izaziva uvek rast ponude radne snage.

Da li, i u kom smislu, oblik krive ponude u AS-AD modelu zavisi od stope nezaposlenosti?