DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Tular Met
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 6 February 2017
Pages: 387
PDF File Size: 17.21 Mb
ePub File Size: 18.78 Mb
ISBN: 206-6-33985-383-8
Downloads: 95696
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bazshura

Priroda vaspitava time, to razvija u nama sposobnosti i organe.

Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju. Pravo vaspitanje, mora, ugivor, biti najpre nagativno. Po klubovima Ufovor itana su njegova djela pred oduevljenim masama. Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan drustvehi Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili o vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Lokaa djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu. To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju.

Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke. Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini znai da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena drkstveni svuda u okovima.

  BAHAR E SHARIAT IN URDU PDF

Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi. Jo neto to je zanimljivo o Rusou je injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine.

Mora se imati u vidu da dfustveni ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao. Ovo pokazuje da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto. Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents.

Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Ljudi nas vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u nama razvija priroda, dakle, u prvom redu sposobnosti.

Ruso – Dru┼ítveni Ugovor

Prije svega neprimjenjivanje kazne u vaspitanju djeteta i sloboda djeteta prilikom kolovanja. Published on Dec View 16 Download 1. Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava. Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd.

Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu. Ruso je bio pristalica toga da dijete samo osjeti posljedice svojih postupaka.

U prvoj raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u privatnoj svojini. Velike pogreke Rusoa sadrane su i u ugivor vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja. Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena.

  AJAHN BRAHM OPEN THE DOOR OF YOUR HEART PDF

Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona. Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna rueo, Beograd3 Zaninovi, M.

On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva. Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti i jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima.

Pod prirodnou Ruso podrazumijeva razvoj sa osvrtom na uzrast, u okrilju prirode. Ruso je ovakvim svojim pedagokim idejama izraavao protest protiv feudalne nastave i feudalnog vaspitanja.

Josip Milat Epistemologija Pedagogije Documents. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove frustveni biografije znamenitih ljudi.

Istorija pedagogije-Zan Zak

O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz Ne ruo se samo o odgajanju slobodnog ovjeka odreenog stalea ili zvanja ili drave, ve se radi samo o odgajanju ovjeka. On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka.

On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila koja je Ruso uveo u pedagogiju.